piątek, 19 lutego 2016

START II edycji IRENIADY :)

Zespół Szkół w Wapnie

zaprasza
WSZYSTKICH uczniów (sp i gim) lubiących śpiewać do spróbowania swoich umiejętności wokalnych w:
 II Powiatowym Przeglądzie Piosenek Ireny Jarockiej - IRENIADA - Wapno - 2016


REGULAMIN:

  1. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewania polskich piosenek oraz postaci Ireny Jarockiej.
  2. W konkursie należy wykonać piosenkę z repertuaru Ireny Jarockiej (wykaz<<<)
  3. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja.
  4. Termin i miejsce: 5 czerwca 2016 r. godz. 14:15, boisko/(sala) w Zespole Szkół w Wapnie.
  5. *Zgłoszenia przyjmujemy do 16maja br. (patrz zakładka "ZGŁOSZENIA")
  6. *Preselekcja - do finału zostanie zakwalifikowanych ostatecznie 15 wykonawców. Po 2 z każdej gminy powiatu (1 sp / 1 gim) oraz jeden wykonawca na zasadzie tzw. DZIKIEJ KARTY (wybrany przez organizatorów ale nie zakwalifikowany w normalny sposób)
  7. Nagrody - dla laureatów (w obu kategoriach wiekowych) przewidziane są nagrody rzeczowe.
  8. Jury oceniające wykonawców będzie się składało z osób związanych zawodowo z muzyką, pełny skład zostanie podany do 30 maja. 
  9. Szczegółowe informacje dotyczące spraw technicznych zostaną opublikowane w maju br.
__
*Punkty regulaminu, które zostały zmodyfikowane w I-ej edycji.